Hvad tilbyder vi

Et opholdssted hvor de voksne er tydelige rollemodeller, og hvor sproget og dialogen er præget af respekt for den enkelte. En hverdag der er struktureret og forudsigelig.

En dagligdag præget af den holdning, at alle mennesker har positive ressourcer. Centralt i vores arbejde er at afdække disse – vi kalder dette ressourcearkæologi. Dernæst er opgaven at videreudvikle ressourcerne igennem anerkendes, inddragelse og ansvarliggørelse.


Med denne indgang skabes muligheder for at de unge kan skabe deres egne erfaringer og problemløsninger og i sidste ende udvikle sig som fornuftige, selvstændige voksne individer.

Konkret i hverdagen lærer vi altså de unge at blive mere og mere selvhjulpne, ved at lade dem deltager aktivt i dagligdagens gøremål såsom rengøring, tøjvask, madlavning indkøb o.s.v.

Vi har i løbet af ugen flere faste aktiviteter valgt ud fra de unges ønsker. Disse planlægges på det ugentlige aftenmøde.

Skole og uddannelse.

Vi vægter skolegang og uddannelse højt. Gennem – også – at dygtiggøre sig skolemæssigt opnår den unge ud over muligheder i uddannelsessystemet også et større selvværd og en øget selvtillid.

Ved nyindskrivning har vi derfor fokus på at den unges skolemæssige situation tages op. Er det ikke allerede tilfældet at den unge har et igangværende skoleforløb, så vil vi udfærdige planer for at genetablere et sådant. Indtil dette er muligt, tilbyder vi etablering af hjemmeundervisning for den enkelte.

Vi samarbejder med de lokale skoler og med UU for at finde det bedste tilbud til den enkelte unge.

Udover det har vi mulighed for at etablere forskellige praktikforløb rundt i vores lokalmiljø

Fritidsaktiviteter.

Trods det at Bornholm er en lille ø, er der et væld af muligheder for fritidsaktiviteter for de unge som f.eks. svømning, motorcross, løb osv.​

Har du spørgsmål?

Så udfyld nedenstående og vi ringer dig op.​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firma

Broen, Svalhøj

CVR: 38887505

Adresse​

Simblegårdsvej 28

3790 Hasle

Kontakt

Telefon:  56 95 05 00

E-mail: info@svalhoj.dk